Kontaktuppgifter

Jonny Åkerström                                                 Sören Göthlin

Mail: jonny@trasnidaren.com                               Mail: soren@trasnidaren.com

Telefon: 019-30 86 42                                          Telefon: 019-30 86 44

Vid eventuell felanmälan från våra hyresgäster hänvisar vi i första hand till ovanstående fliken "Felanmälan".